• We use Minimally Invasive Surgery (Laparoscopic and Robotic) and advanced technologies and smaller incisions which involve less pain and faster recovery.
• Our professional quality goes hand in hand with personal care. We talk to our patients, discuss treatment options, then formulate a plan-together!
• Our goal is to resolve the issues you have as easily as possible.

• Cirugía Mínimamente Invasiva (Laparoscópica y Robótica) y tecnologías avanzadas e incisiones más pequeñas que implican menos dolor y una recuperación más rápida.
• Nuestra calidad profesional va de la mano del cuidado personal. Hablamos con nuestros pacientes, discutimos las opciones de tratamiento y luego formulamos un plan juntos!
• Nuestro objetivo es resolver los problemas que tenga lo más fácilmente posible.

• Stosujemy chirurgię minimalnie inwazyjną (laparoskopową i robotyczną) oraz zaawansowane technologie i mniejsze nacięcia, które wiążą się z mniejszym bólem i szybszym powrotem do zdrowia.
• Nasza profesjonalna jakość idzie w parze z higieną osobistą. Rozmawiamy z naszymi pacjentami, omawiamy opcje leczenia, a następnie wspólnie opracowujemy plan!
• Naszym celem jest jak najłatwiejsze rozwiązanie problemów.

Quick Contact

    Dr. Timothy Heilizer
    Dr. Timothy Heilizer
    Dr. Timothy Heilizer is a fellowship trained and Board Certified Surgeon. He is a fellow of the American Board of Surgeons and a fellow of the American Board of Colon & Rectal Surgeons.